Name Bounty($)       orb. vel.
Thukker Mercenary Captain
This is a mercenary of Thukker Tribe origin. Renowned for their brutality, Thukker mercenaries a…
220 000 0 26 0 33 2500 0 60 40 20 15000 400
0 213 0 0 2000 0 60 40 20
Thukker Mercenary Eliminator
This is a mercenary of Thukker Tribe origin. Renowned for their brutality, Thukker mercenaries a…
80 000 0 20 0 25 1450 0 60 40 20 15000 400
0 170 0 0 1400 0 60 40 20