Name Bounty($)       orb. vel.
Mordu's Legion Battleship
A Battleship of the Mordu's Legion…
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Mordu's Legion Commander
A Commander of the Mordu's Legion…
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Mordu's Legion Cruiser
A Cruiser of the Mordu's Legion…
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0